imhlola yami (SEX)

Masxii Profile picture By Masxii
Jul 2, 2010
Sekuphele 5 months ngisebenza estolo sika bab'Khumalo.Ngiphatheke kahle kakhulu kanti nemali ingconywana.Kodwa-ke ukusho nje ukuthi ngisebenzela ubab'Khumalo ngoba ngamgcina ngiqashwa. Umuntu ophethe kulestolo unkosikazi wakhe.Angazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuth lobaba ashade nalosisi. Phela uma ngibheka nje, bashiyana ngo ten years or mo. Futhi cha ukhona uFakazile. Phela wathi ngimbize ngegama lakhe, hhayi ngo mama.Umhlophe usisi lo, unesmile esihlanyisayo esisho ngezifaca. Ama hairstyle uwashintsha mihla namalanga and nomzimba wakhe uyakwazi

ukuwugqokisa. Uma egqokile yonke into ivele imfanele.Amadoda athenga lana,agcina esethenga nezinto angazidingi.Namhlanje-nje, ugqoke ibhayi elitight, elikala wonke umzimba. Amabele, amahips nezinqa kusobala. Mangibheka nje ufake i-gstring ngoba ulayini wephenti awubonwa ezinqeni.Sesivalile manje estolo sisele sobabili, sithatha istock. Phela ngiyisthenjwa layikhaya ngathi nami ngiwubasi omncane. NoFakazile uhlale esho ukuthi angamane afe kunokuthi angidedele ngishiye lana.Siloku silanda istock esisha e store room sisifaka kuma shelf.Ngithi ngingaphakathi,ngimuzwe ememeza e store room. Ngethuke,ngiphuthume khona nge speed. Ngimfice ebambelele kule safe encane efika okhalweni ehlikihla idolo. Amakani edrink egingqika phansi. Kushukuthi uthe uyawathula amlimaza.Ngingacabangile ngiphuthume kuye ngiyobheka ukuthi akalimele yini kakhulu. Ngisuse isandla sakhe ngibone ibruise ngenhla kwedolo. Ahlale phezu kwe safe ngezinqa, ngithi ukumhlikihla ngesandla."Kancane nje Fakazile,ngiyolanda i-ice" nami sengishiso wukutatazela,angazi ngenzani. "No,no,Spha wenza rite."Uthi uma ubuya umqondo wami ngisibone isandla sami ukuthi senzani.sisethangeni likaFaka elimhlophe, siyalibrasha. Bekungcono ngenza nginganakile, manje umqondo ubuyile. LINJANI ITHANGA LAKHONA! Limhlophe, likhulu kodwa lismooth,liyabushuzela esandleni sami. Isandla lapho sesimile,amehlo ami 4 sho asemakhulu ngathi amasaucer,ngikhungathekile."Yima ngikubonise kahle..."asho eziphenya ibhayi, evula amathanga. WE MA! Ngikhangwe inkihlinkihli yehlathi elimnyama. Imomozi ngathi yigquma uqobo! "Uyalithanda ikhekhe lami?"kuvele kome amathe, ngigcine ngokunqekuzisa ikhanda."Yazi angikaze ngikhothwe, yikhothe please..." Ngivele ngifake ubuso phakathi kwamathanga akhe abomvu,ngikhothe izinza kuqala. Ngiziqhelise ngezandla,kusale amalebe amnyama avuvuke ngathi amalips ka Phat Joe! Ngiwamunye bese ngifaka ulimi phakathi engquza yakhe.Ngiyikhothe madoda! Ngiyikhothe mawala ngizwe engishuka izindlebe. Ngiyimunye ngathi ngiyenza i deep kiss.."Nginyobe Spha! Ngicelungafak'ipipi tu.."Ngithi uma ngiphakama, sibangisane ngokuqaqa i button nozip wejean yami. Siwukhiphe sobabili umthondo,ngiwusondeze engquza. Ngiwuhlohle phakathi wonke kube ngathi iyashipha. Ngimbhanqe nodonga ngiwugxisha phakathi umthondo,ngifenda kakhulu. Lapho naye uziphonsa kuwo umthondo ngengquza."Ngihlabe...ngihlabe...ngihlabe..." lapho usho uyishukusha kimi yonke ingquza. Amalebe awugomothele umthondo, ayawukhotha ngathi udonswa amalebe esemncane. Nami ngiyamenzela ngifenda ngathi ngiyabukisa."Awu, kade ngagcina ukudliwa kamnandi kanje!...hawe ma..hawe Spha!...."Ngimbhebhe hard,ngimnika lonke,ngimtshutsha ngath ngfaka i

rocket engquza. Athi uma echama angbambe angiqinise. Sithule sinkonkoshelane ipipi nglicindezele kwi gspot,aze aqede athambe,athi uma

eqeda ngimphinde ngimfuqe ngalo aze axolise. Siloku siphindelela ngimchamisa izikhawu ngize ngizwe ukuthi ngiyachama nami manje.Ngehlise amadolo,ngibhalanse phansi ikhingqi ngiliphose kwi roof yesbumbu.Ngimshaye kwispot esisodwa ngekhinqi,ngiphindelela. Ngimfende akwequle amehlo ngathi uzoquleka. Usengbambe ngci ungiminyele phakathi kwamathanga akhe amakhulu. "Spha...Spha!..awe Spha!!..awe Spha!..Sphaaaa!" vuka,  spha! vuka ndoda......umoshe umbede futhi ngeliphupha lakho....nguMaria futhu?


This Blog makes me

69 %
LAUGH
10 %
HAPPY
5 %
SAD
6 %
FURIOUS
5 %
THINK
6 %
CONFUSED

Epic Discussions


Guest
Login to comment

Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
thobanin 1 month ago
wow what a dream lol.....
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
gaper 1 year ago
I am a PhD student at Wits University. I am doing research on porn consumption in South Africa. If you interested in participating in the survey, please follow this link. http://pornsurvey.blogspot.com/
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
gaper 1 year ago
I am a PhD student at Wits University. I am doing research on porn consumption in South Africa. If you interested in participating in the survey, please follow this link. http://pornsurvey.blogspot.com/
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
213513764 1 year ago
YOH HAY IMHLOLA PHELA LEH. LOL LOL
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
ditshitso 1 year ago
iyooooooo this is dope
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
mlulameli 1 year ago
lol
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
mthethi 1 year ago
Hahahah Spha you dreamt
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
mziwethu 1 year ago
mxm lol
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
buli27 2 years ago
lmao tltltltlt.......
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
Pinkett 2 years ago
lol this is soo epic wow spha lol what a dream lol
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
athiey 2 years ago
loooolz heeee wow spha liyahlekis iphupho lakh dmmn
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
jackokai1 2 years ago
hahaha top shelve dream kau!
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
jenny 2 years ago
hhahahaha lol hayi shame spha
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
toysoulja5631 2 years ago
aYI Kele iyahlekisa
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
CneCpho 2 years ago
lol......shym Spha
this is sad
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
DEEBO 2 years ago
073 uThemba umngani onjani?
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
wise2man 2 years ago
hlekisa
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
Thuli 2 years ago
LOL
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
config 2 years ago
haha mf2 some dream hey nxt time it might jus cum true
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
DEEBO 2 years ago
Lol Spha is the shit *emaphusheni*
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
nhlekelele 2 years ago
lol thats some fucked up craze joke lol
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
thoko5 2 years ago
was dat a dram..lmao,sure it was a gr8 one lol
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
LONELY336GP 2 years ago
lmao uya fa ngempela
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
divine99 2 years ago
lmao
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
amathangana 2 years ago
gagagagagagagaga
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
99Dee99 2 years ago
wooow! wat a dream it was
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
mxothandeka 2 years ago
AWE SPHAH LOL
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
powerncumeza 2 years ago
LOL ushaya uhlwa baba.
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
SOSOZONE13 2 years ago
wat does SNQOWeeWee doing on that picture??is he f***ng her frm behind???
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
tomsin 2 years ago
LMFAO: am looking forwad for scene 2.

Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
tembaz 2 years ago
ey shaya ngo maria ojulile!!!!!!
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
200835145 2 years ago
ayi uyabhala nsizwa yakithi ngethula isigqoko
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
PHOKELA 2 years ago
Damn thats cruel ..
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
wellie 2 years ago
lolest
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
FoxyTeeKay 2 years ago
*Laughing 4 dayz*...Poor C'pha *em'zwela*. Ddn't knw d@ u cn write in Zulu.
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
Masxii 3 years ago
Holly Sh....T!!!!! over 11 thousand views for this blog alone. wow i should post another Zulu blog soon
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
nikelo 3 years ago
Lmaorf! This is the best ever, i was starting to also get hot. Wow man this is goooooood!
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
thugdog 3 years ago
Damn u r so gud Spha, I had painted a clear picture of thighs n I ws kinda feeling to also do her. Kwaaa kwaaaa kwaaa
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
Khumalo1 3 years ago
classic lmao ayi uyishay'ubambile mfo....
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
MissFine 3 years ago
Lol! Waze waphupha kamnandi
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
Ngcebzin 3 years ago
lol hahahahahahahahahaha it's a phase that each boy goes through, and will never forget!
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
The1guy 3 years ago
Lmao this is dope. You know what they say about dreams coming true
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
210523000 4 years ago
LMAO aweh!!
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
Thuli 4 years ago
Omg
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
Masxii 4 years ago
sorry at liku and tebza, it just wouldnt be the same in english.......
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
drvictor 4 years ago
LOL nice one
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
Tebzangwana1986 4 years ago
Damn lol, i hv ma zulu dictnry nd a zulu mentr tryng to gt yr point, gt lst in trnsltn bt im prety sure yr thread is a killr 1. Please re-wrte it in english... Lma÷.
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
kaybreezy 4 years ago
lolest lol hahaha
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
SnqoWeeWee 4 years ago
lol. . . hott bra!! lol.
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
BongmusaP 3 years ago
2 b honest, im glad i aint u. LOL...
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
Masxii 4 years ago
hehehe eish, glad to make your day
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
nduh 4 years ago
lol aksenani mf2 ngoba umhlabile emaphusheni akho usuwazi ngisho nenquza yakhe lol...
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
likuwai 4 years ago
* absolutely and completely lost in translation* dam!!!
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
Q.lmj 4 years ago
Lmao! Awu ja. Wat a dream!!
Are you sure you want to delete this comment?

Yes    No
opthizet 3 years ago
Better late than never !! Wayishaya nsizwa ngolukaPhunga no Mageba kwa sukuma wonke ama-blogger. Kodwa Hhayi simnandi isiZulu, qhubeka ubhale ngaso Masxii !!